موگرینی: قدرت رهبری آمریکا رو به زوال است shia muslim
تاریخ ارسال:1395/11/27 05:52:37 ب.ظ| تعداد بازدید:680

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن هشدار درباره کاهش قدرت آمریکا گفت که هرگز تاکنون به این حد آمریکا را قطبی شده ندیده بوده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select