کمپین اهدای خون مسلمان شیعه shia muslim
تاریخ ارسال:1395/07/13 03:38:20 ب.ظ| تعداد بازدید:10553

برآنیم با تشکیل و ایجاد کمپین وقف خون، وقف خون در عاشورا را یک فرهنگ جهانی و زبان مشترک بین مسلمانان در سطح بین‌المللی قرار دهیم.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select