پویش جهانی « مهر مهدوی » shia muslim
تاریخ ارسال:1396/12/10 03:00:17 ق.ظ| تعداد بازدید:5175

" #مهرمهدوی" عنوان کلی طرحی است که موسسه مصاف ایرانیان در نظر دارد با یاری شما عزیزان و در راستای ترویج فرهنگ مهدویت و همدلی بیشتر بین افراد جامعه آنرا همچون سال گذشته اجرا و فراگیر نماید

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select