کمپین  «هر خودرو، یک بنر مهدوی» shia muslim
تاریخ ارسال:1395/02/26 05:01:35 ب.ظ| تعداد بازدید:37381

از وسایل نقلیه خود همچون تابلویی متحرک در سطح شهر بهره برده و در گسترش فرهنگ مهدوی موثر باشید.