منجی در ادیان 22: منجی در هندو shia muslim
تاریخ ارسال:1395/11/27 05:02:43 ب.ظ| تعداد بازدید:1430

در آیین هندو، موعودِ نجات بخشی به نام «کلکی kalki» در پایان تاریخ، ظهور خواهد کرد.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select