حل و فصل مناقشه اردن و اسرائیل با پرداخت غرامت shia muslim
تاریخ ارسال:1396/11/01 05:22:37 ب.ظ| تعداد بازدید:571

مقامات سیاسی اسرائیل گفتند که مبلغ غرامتی که اسرائیل به اردن پرداخت خواهد کرد، به دولت این کشور منتقل خواهد شد نه به خانوادههای کشته‌شدگان.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select