نقض آشکار قوانین بین المللی و پیمان‌های ژنو؛ 700 اسیر فلسطینی بدون تفهیم اتهام در بند صهیونیستها shia muslim
تاریخ ارسال:1394/11/19 02:31:02 ب.ظ| تعداد بازدید:907

کمیتۀ امور اسیران و آزادگانِ فلسطینی، فاش کرد که در حال حاضر 700 اسیر فلسطینی، بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند که دو تن از آن‌ها زن و 9 تن، پسران نابالغ هستند.