درمان سوری‌های زخمی به دست نظامیان ارتش اسراییل shia muslim
تاریخ ارسال:1395/11/06 11:58:42 ق.ظ| تعداد بازدید:525

این موضوع که تروریست‌های سوری در بیمارستان‌های نظامی و غیرنظامی رژیم صهیونیستی مداوا شده و می‌شوند بر کسی پوشیده نیست اما آنها اکنون با گرفتن ژست انساندوستی به مداوای برخی غیرنظامیان زخمی اهل سوریه نیز مشغول شده اند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select