بحران در روابط اسرائیل و سوئیس بر سر حمام کردن یهودیان shia muslim
تاریخ ارسال:1396/05/25 05:43:22 ب.ظ| تعداد بازدید:257

نصب پلاکاردهایی در یکی از هتل‌های سوئیس جنجال گسترده ای در پی داشته و موجب ایجاد بحران در روابط این کشور با اسرائیل شده است. این هتل بر روی این پلاکاردها از مهمانان یهودی خود خواسته قبل از شنا در استخر هتل حتما دوش بگیرند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select