جستجو در
عبارت جستجو:
 

فرستنده : Abolfazl Zeraatkar

مهم‌تر از عمل کردن عمل نکردن است. تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن (آیت الله بهجت)

فرستنده : مرید

نشنو از نی، نی حصیری بی نواست بشنو از دل، دل حریم کبریاست نی بسوزد خاک و خاکستر شود دل بسوزد خانه‌ی داور شود امام خمینی(ره)

فرستنده : masaf

امام علی (علیه‌ السلام):
سعادت هرگز با سستی و تنبلی به دست نمی‌آید.
غررالحکم و دررالکلم، ص19

فرستنده : مهدی میناخانی

قُرب، مراتبی دارد و بالاترین آنها لقاء است. و هر مرتبه از مراتب قُرب را مقرّبی است که بالاترین آنها نماز است. آیت الله العظمی بهجت

فرستنده : محسن کاتبی

رسول خدا(ص):ماه رجب ماه استغفار امت من است.

فرستنده : مصطفی صحراپیما

شکست در نهضتی که برای خدا باشد وجود ندارد. امام عشق(ره)

فرستنده : رامین نعمتی

پسرم ، نفس خود را بین خویشتن و مردم میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داری و آنچه برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن. ظلم مکن چنان که نمی‌خواهی ظلمی به تو برسد و نیکویی کن همان گونه دوست داری به تو نیکویی شود و زشت بشمار از خویشتن آنچه را که از دیگران زشت می‌شماری. آنچه را که نمی‌دانی مگو ، اگر چه آنچه که می‌دانی اندک باشد و درباره کسی مگو آنچه را نمی‌خواهی درباره تو گفته شود. بخشی از وصیت علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) - نامه 31

فرستنده : رامین نعمتی

و اگر از مستمندان کسی را پیدا کردی که از طرف تو توشه ای به قیامت ببرد و در آن روز ، هنگام احتیاج آن را به تو برساند ، وجودش را غنیمت بشمار و بار را به او بسپار و هر چه بتوانی در فراهم کردن زاد و توشه او بکوش ، شاید روزی جستجویش کنی و او را نیابی و هر کس از تو وامی بخواهد و تو توانایی آن را داشته باشی ، وجود او را غنیمت بشمار و نیازش را برطرف کن تا در روز دشواری آن را به تو ادا کند. بخشی از وصیت علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) - نامه 31

فرستنده : z.b

In Biharul Anwar in the tradition of the intercession of Fatima for her followers it is mentioned: Then the Almighty Allah would say: "O My friends, come back and see if there is anyone who loves for the sake of Fatima, see if there is anyone who gave you something to eat for the love of Fatima, anyone who gave you clothes for the love of Fatima, anyone who gave you a draught of water for the love of Fatima, anyone who deflected backbiting from you for the love of Fatima, take his hand and make him enter Paradise…" Biharul Anwar; Vol. 8, Pg. 52 در بحار در حدیث شفاعت فاطمه علیها السلام و دوستانش آمده: «پس خداوند میگوید: ای دوستان من، بازگردید و بنگرید هر که به محبّت فاطمه شما را دوست داشته، و هر آنکه شما را به خاطر محبّت فاطمه علیها السلام غذا داده؛ و هر که به محبّت فاطمه شما را پوشانیده؛ و هر که در راه محبّت فاطمه جرعه ای نوشانیده؛ هر کس به راه محبّت فاطمه غیبتی از شما رد کرده، دستش را بگیرید و او را داخل بهشت نمایید...» بحار الانوار؛ ج 8، ص 52

فرستنده : z.b

It is mentioned in Amali and Biharul Anwar from the Messenger of Allah (s) that he said: "Every woman that performs the daily prayers, fasts in the month of Ramadan, goes for Hajj of the Holy House of Allah, pays Zakat on her wealth, obeys her husband, and follows Ali after me would enter Paradise by the intercession of my daughter Fatima…" Biharul Anwar; Vol. 8, Pg. 59

در امالی و بحار از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده که فرمود: «هر آن زن که شبانه روز پنج نماز بخواند؛ و ماه رمضان روزه بگیرد؛ و حجّ بیت اللَّه الحرام را بجای آورد؛ و زکات مالش را بپردازد؛ و شوهرش را اطاعت کند؛ و بعد از من از علی پیروی نماید ، به شفاعت دخترم فاطمه داخل بهشت میشود...» بحار الانوار؛ ج 8، ص 59

12345678910...