جستجو در
عبارت جستجو:
 

فرستنده : masaf

یکی از بهتـرین نعمـت هایی که خــدا بهم داده اینـکه می‌تونستـــم پــدر صدایـت کنـم ... 2سال است که اشک کادو می‌دهـم در نبودنــت ..روزت مبـارک

فرستنده : masaf

به نام پدر...
امروز برای تو نوشتم بابا ، واسه تو که خیلی وقتا خستگیاتو ندیدم ، نگاه مهربونتو ندیدم ،، واسه تویی که اینقدر هوامو داشتی تا بفهمم تنها مردی که باید بهش تکیه کنم تویی...تنها پادشاه قلبم تویی...و فقط تویی که هروقت دست رو سرم میکشی از رو صداقت و عشقه.
بابا این روزا از چین کنار چشمات میترسم از بزرگ شدن خودم و پیر شدن تو میترسم
از اینکه موهات سفید شه میترسم...
آره میترسم چون میخوام تاابد مرد مردا باشی ، شاه مردا باشی و کسی باشی که با نگاهت دلم آروم بشه..
بابا پیر نشو، خسته نشو
غمگین و دلخسته نشو
شاد بمون ، قشنگ من
فدات بشم ، خسته نشو..
بغل کردنت وقتی از کار میای وایییییییی چ میچسبه
دوسسسسسست دارم بابایجونممممممم

فرستنده : masaf

شوهر مهربونم،
واسه تمام لحظاتی که میتونستی نباشی و جا بزنی اما موندی ازت ممنونم.
روزت مبارک

فرستنده : مهدی رمضان مزرجی

گرامیداشت روز مادر، گرامیداشت فرشته ای آسمانی است که خداوند به هر انسانی در روی زمین یکی از آنها را هدیه داده است فقط و فقط یکی که هیچ جایگزینی ندارد. فرشته مهربان زندگی من روزت مبارک.مادرم

فرستنده : پوریا حسین زاده

سلام یوم الله 22 بهمن و سالروز جهانی انقلاب‌های آزادی بخش بر همه آزادی خواهان فرخنده باد

فرستنده : saied safarnazhad

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز 

گرچه نیکان همگی بار سفر بربستن

شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز . . .

فرستنده : saied safarnazhad

آهن آبدیده را زنگ عوض نمی‌کند

چهره انقلاب را جنگ عوض نمی‌کند

به دشمن علی بگو به کوری دو چشمتان

پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی‌کند 

فرستنده : narges kiayi

ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ، ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺖ، ﻋﻄﺮ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ‏ ﻣﯿﻬﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ‏ﻣﺎﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪ. ﻗﻔﺲ‏ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻔﺲ‏ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﯿﻨﻪ‏ﻫﺎ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮﻣﺒﺎﺭﮎ

فرستنده : زینب تیموری جهان

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : " ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ ، ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ . ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ . ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ . ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ، ﺍﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥﺑﻮﺩ ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ . ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢﻧﯿﺴﺖ .ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﻤﯿﺰﺷﺪ . ﺣﺎﻻﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪﺷﺪﯾﺪﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﮐﻤﮑﯽﮐﻨﻢ ". ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ . ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﺧﻼﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ؟ ﺁﯾﺎبه اندارزه او دقدقه دین داشتیم?

فرستنده : حمیدرضا سبحه

خبرنگاری از حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس پرسید: اگر یک هواپیمای جنگنده اسراییلی به ایران حمله کند و چند بمب پرتاب کند چه میکنید؟ فرمانده پاسخ داد: مهم این نیست که هواپیما بمب‌های خود را پرتاب کند مهم این است که وقتی هواپیما بازگشت دیگر اسراییلی وجود نخواهد داشت که آنجا فرود بیاید...! سلامتی شهید زنده فرمانده شجاع و باغیرت حاج قاسم سلیمانی صلوات. "الهم عجل لولیک الفرج"

123456