کشاورزی


عزیزانی که در زمینه‌های کشاورزی «تجربه» و یا «دانش مرتبط مکفی» و با «زبان»‌های خارجی آشنایی نسبی دارند، می‌توانند در صورت تمایل در زمینه یکی از موارد زیر با ما همکاری داشته باشند. این موارد عبارتند از:
 
1- مطالعه کاربردهای «شفافیت» در حوزه بازارهای عرضه محصولات کشاورزی
2- مطالعه سازوکارها و تجارب حکمرانی کشورهای توسعه یافته در حوزه ممانعت از واردات محصولات کشاورزی
3- انجام مطالعات ارزیابی دقیق ظرفیت‌های پیدا و پنهان روستاهای کشور در حوزه تولیدات کشاورزی
4-انجام مطالعات بازار (Market Research) برای صادرات محصولات مختلف کشاورزی (دامی، زراعی و باغی) در کشورهای همسایه
 
ممکن است بعداً بنا به ضرورت به این لیست موارد دیگری نیز افزوده گردد.
 
»» نکته مهم:
 به دلیل ماهیت پیچیده و تنوع بسیار زیاد مسائل فنی در حوزه کشاورزی، امکان کمک و یا مشاوره در این زمینه از طریق ایمیل و تلفنی مقدور نیست. لذا  از همه عزیزانی که بر ما منت نهاده و به ایمیل کارگروه کشاورزی در خصوص موارد فوق پیام ارسال می‌کنند، عذر خواهی کرده و اعلام می‌داریم امکان پاسخگویی به این دست پیام‌ها از این به بعد وجود نخواهد داشت.
 
با سپاس فراوان  

ایمیل گروه کشاورزی        foods@masaf.ir