دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « طیف شناسی جامعه سقیفه »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور  « طیف شناسی جامعه سقیفه »  shia muslim         
هفتم الی یازدهم بهمن ٩٧ - تهران
صوت ها
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 53 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 16 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 47 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 14 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 47 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 14 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 49 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 15 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت HD720p

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت 360p

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 325 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 121 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 300 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 118 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 320 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 125 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 320 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 125 مگابایت


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.