دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « هدف از بیان خطبه فدکیه چه بود؟ »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « هدف از بیان خطبه فدکیه چه بود؟ » shia muslim         
30 دی الی 2 بهمن 1397، تهران
صوت ها
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 45 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 13 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 39 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 39 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 483 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 166 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 415 مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 163 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 415 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 163 مگابایت


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.