دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین » shia muslim         
1 الی 7 آبان 97، در مسیر پیاده روی اربعین،موکب مع امام منضور جنبش مصاف
صوت ها
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 41 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 21 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 39 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 43 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 184 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 98 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 457 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 135 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 251 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 112 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 357 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 151 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنحم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 293 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 115 مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 331 مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 140 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 379 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 157 مگابایت


نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.